Die Gemeenskap

Home / Die Gemeenskap

Ondersteuning

Die kleuterskool is ook betrokke by n barmhartigheidsprojek waar ons op gereelde basis voedselprodukte vir mense in nood insamel.

Dankie vir ons wonderlike ouers se oop harte, wat so bietjie terugploeg in die gemeenskap.