Ons Geskiedenis

Home / Ons Geskiedenis

Ons Geskiedenis

Ons het die fondasies van die skool uitgebou in 1999 nadat ons die eiendom van die ontwikkelaar van Uitzicht area aangekoop het. Die beplanning van die gebou het in oorleg met die skoolhoof, ‘n onderwyseres met jare se kleuter ondervinding plaasgevind. Ons het ‘n praktiese gebou gesoek wat maksimale gebruik kan hê van binne die binne en buite spasie. Ons wou ook ten alle tye toesig oor die kleuters hê.

Uitendelik was die gebou voltooi en het die deure oopgemaak op Julie 2001.

Ons het die eerste drie maande net 15 kleuters in die skool gehad en in Januarie 2002 was die skool propvol. In 2003 was die totale gebou voltooi en tans kon ons 120 kleuters in die onderskeie klassies inneem.

Die naam Geziggies is afgelei van die gesiggie blommetjie en die verskeidenheid gesiggies wat ons skool besoek. Die blom is altyd kleurvol en pragtig.

Sedert 2001 is die Geziggies kleuterskool ‘n verwysingspunt in die Uitzicht area.

Our History

The Foundations of the school was laid in 1999 when the property was bought from the Uitzicht developer. Much sweat and sacrifice has gone into the development and design of the building. We as owners wanted a school that is practical and where all the children at school will be visible at all times. The playground and running space to get rid of excess energy was designed to suit all ages.

Nothing says it better than “pansies with their happy faces grows with joy in sunny places”.

The building was designed in such a way that the various age groups could be seperated from class and playground. The whole building was completed in 2003 when the school was filled to capacity. Since 2001 the purple school is a reference point in the Uitzicht community.