Wat ons bied

Home / Wat ons bied

Evaluering & Oueraande

Die kleuter word deurlopend waargeneem en ge-evalueer deur opgeleide kleuter onderwyseresse. Die vordering word dan in Maart en Junie met die ouers bespreek as die kleuter sy vorderingsverslag ontvang. Sou daar enige groot uitvalle wees in die kleuter se ontwikkeling word dit by hierdie sessies bespreek en verwysings gedoen. Ons fokus bly ingestel op die totale ontwikkeling van die kleuter.

Kleuterontwikkeling

Hier by GeZiggies kleuterskool is die kleuter se totale ontwikkeling soos: Fisiese, Intelektueel, Emosioneel en sosiaal, vir ons baie belangrik. Elke dag word daar aandag gegee aan taalvaardighede, wiskunde en lewensvaardighede.

 • Tydens taalvaardighede word die kleuter blootgestel aan stories, mondeling, nuus, woordeskat en luistervaardighede.
 • Wiskundige konsepte soos getalle en bewerkings, patrone, ruimte en vorm, meting en datahantering (sorteer en opteken) word daagliks op n konkrete wyse aangebied.
 • Met lewensvaardighede word die tema van die week bespreek, daar word gesing en dans, L.O gedoen, gebak en gebrou en baie skeppende kuns gedoen.
 • Groot motoriese koordinasie moet ontwikkel word en deur die dag is daar genoeg tyd vir “oefening’. Tydens buitespeltyd en L.O is daar baie tyd vir beweging, klim en klouter, balanseer op buitebande, hang en swaai, balspele, springtoue, boontjiesakke, hop scotch en hula hoops!.
 • Fyn motoriese vaardighede word deur die dag ontwikkel d.m.v skeppende aktiwiteite en opvoedkundige speletjies. Die vingertjies word sommer lekker sterk met al die klei, kryte, verf, knip en skeuraktiwiteite.

 

Buitemuurse aktiwiteite / Extramural activities

 • Ballet
 • Computers
 • Hip-Hop
 • Rugby
 • Cricket
 • Action Ball
 • Drums
 • Little Leaders